Historie

      Reacties uitgeschakeld voor Historie

Op deze pagina, zullen bij tijd en wijle stukjes, foto’s of artikelen welke geplaatst, welke een beeld schetsen van de rijke geschiedenis van IJsclub Marum West. We proberen, de historie van vroeger naar het heden te ordenen.

Op 7 maart 1912 was de oprichtingsvergadering.

In 1986 was de ijsbaan het heuse decor voor de Solex races!

In november 1991 was extra maai actie nodig.

een foto uit 1987, met voorzitter J. Brik (met bel), samen met D. Meinema en J. de Boer

Impressie foto’s van de ijsbaan en ESA loodsen in 2003.

In september 2004 werden stappen gezet voor een nieuwe kantine

ijsbaan impressie van januari 2006

In 2012, bestond de ijsbaan Marum West 100 jaar

In 2015 wel nieuws, maar geen ijspret…