Geschiedenis ijsclub marum west

De ijsclub Marum West heeft al een lange geschiedenis. De club is ontstaan in ….

In de archieven is nog een oud (en eerste) kasboek aanwezig en dateert uit maart 1912.